Αθανασία // 20 // Greek

“She was desperate and she was choosey at the same time and,in a way,beautiful,but she didn't have quite enough going for her to become what she imagined herself to be.”
©